خانه آیت الله کاشانی

 

Khaneh Kashani thumb

معرفی:

خانه آیت الله کاشانی واقع در حصار صفوی و بافت تاریخی محله سیروس می باشد.

موقعیت فعلی:

این اثر در ناحیه سه شهرداری منطقه 12 تهران، خیابان پانزده خرداد شرقی، بازارچه نایب السلطنه، کوچه کیانتاش، کوچه عباسی واقع است.

تاریخچه اثر:

این بنا متعلق به آیت الله کاشانی بوده و از آنجایی که برای این بنا کتیبه ای وجود ندارد قدمت آن تنها به واسطه نظر کارشناسان از طریق مطالعات تاریخی و نیز الگوی معماری آن قابل تشخیص بوده و این بنا را منصوب به دوره قاجار می دانند. این نکته نیز قابل توجه است که این بنا در داخل محدوده شهر، دوره ناصری قرار دارد.

ویژگی اثر:

این بنا دارای اندرونی و بیرونی می باشد که در حال حاضر علاوه بر اینکه بخشی از بنا تخریب شده است بلکه بخش بیرونی از اندرونی بنا کاملا مستقل است. بخشی بیرونی این بنا دست مستاجر می باشد و بخش اندرونی آن دست خواهر آِیت الله کاشانی می باشد. به نقلی مالک اصلی این بنا همسر ایشان بوده است.

کشیدگی بنا با حدود 30 درجه انحراف از محور شمال هم جهت با قبله می باشد. اتاق های دو دری و سه دری در ضلع شمالی بنا واقع گردیده که همانند سایر خانه های این دوره با درب های میانی از همدیگر جدا می شوند. در ضلع شرقی ساختمانی نداریم اما در ضلع غربی و جنوبی آن ساختمان موجود می باشد، که به نسبت ضلع شمالی آن دارای حجم کمتری است و تنها در ضلع شمالی و جنوبی آن زیرزمین داریم.
تزییناتی خاصی در این بنا به چشم نمی آید.

مصالح این بنا آجر و چوب با ملات کاهگل است. با وجود سکونت در این بنا همچنان آسیب دیدگی هایی ترمیم پذیر (مانند: رطوبت و شوره زدگی در زیرزمین، به چشم می آید، بخش دیگری از این بنا به دلیل تغییر کاربری به انبار غیر قابل دسترس بوده و آسیب بیشتری نسبت به بخش مسکونی دیده است. در حال حاضر از این بنا به عنوان محل سکونت استفاده می شود.

فرزندان آیت الله کاشانی همچنان مالک این بنا می باشند، که مستاجر در بخشی از آن ساکن است.

خوشبختانه بخش های اصلی این بنا در گذر زمان دستخوش تغییرات نشده و تنها بخشی از حیات و استبل سابق از بین رفته و یا تحلیل یافته است. اما با این حال این بنا همه روزه در معرض خطر آسیب است.

 

Khaneh Kashani thumb

معرفی:

خانه آیت الله کاشانی واقع در حصار صفوی و بافت تاریخی محله سیروس می باشد.

موقعیت فعلی:

این اثر در ناحیه سه شهرداری منطقه 12 تهران، خیابان پانزده خرداد شرقی، بازارچه نایب السلطنه، کوچه کیانتاش، کوچه عباسی واقع است.

تاریخچه اثر:

این بنا متعلق به آیت الله کاشانی بوده و از آنجایی که برای این بنا کتیبه ای وجود ندارد قدمت آن تنها به واسطه نظر کارشناسان از طریق مطالعات تاریخی و نیز الگوی معماری آن قابل تشخیص بوده و این بنا را منصوب به دوره قاجار می دانند. این نکته نیز قابل توجه است که این بنا در داخل محدوده شهر، دوره ناصری قرار دارد.

ویژگی اثر:

این بنا دارای اندرونی و بیرونی می باشد که در حال حاضر علاوه بر اینکه بخشی از بنا تخریب شده است بلکه بخش بیرونی از اندرونی بنا کاملا مستقل است. بخشی بیرونی این بنا دست مستاجر می باشد و بخش اندرونی آن دست خواهر آِیت الله کاشانی می باشد. به نقلی مالک اصلی این بنا همسر ایشان بوده است.

کشیدگی بنا با حدود 30 درجه انحراف از محور شمال هم جهت با قبله می باشد. اتاق های دو دری و سه دری در ضلع شمالی بنا واقع گردیده که همانند سایر خانه های این دوره با درب های میانی از همدیگر جدا می شوند. در ضلع شرقی ساختمانی نداریم اما در ضلع غربی و جنوبی آن ساختمان موجود می باشد، که به نسبت ضلع شمالی آن دارای حجم کمتری است و تنها در ضلع شمالی و جنوبی آن زیرزمین داریم.
تزییناتی خاصی در این بنا به چشم نمی آید.

مصالح این بنا آجر و چوب با ملات کاهگل است. با وجود سکونت در این بنا همچنان آسیب دیدگی هایی ترمیم پذیر (مانند: رطوبت و شوره زدگی در زیرزمین، به چشم می آید، بخش دیگری از این بنا به دلیل تغییر کاربری به انبار غیر قابل دسترس بوده و آسیب بیشتری نسبت به بخش مسکونی دیده است. در حال حاضر از این بنا به عنوان محل سکونت استفاده می شود.

فرزندان آیت الله کاشانی همچنان مالک این بنا می باشند، که مستاجر در بخشی از آن ساکن است.

خوشبختانه بخش های اصلی این بنا در گذر زمان دستخوش تغییرات نشده و تنها بخشی از حیات و استبل سابق از بین رفته و یا تحلیل یافته است. اما با این حال این بنا همه روزه در معرض خطر آسیب است.

کروکی و نقشه هوایی

   

 

Airmap 93 thumb          Airmap 35 thumb

گالری

 

موقعیت