جشنواره عکاسی بافت تاریخی «تَه-ران-Tah ran»، به همت کمتیه مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران، از سال 1392 به منظور معرفی و شناساندن ویژگی ها و بارزه های شهر تهران با رویکردهای اجتماعی-فرهنگی-کالبدی-اقتصادی و ... آغاز به کار نمود. دومین دوره این جشنواره در سال 1393 با همکاری دفتر خدمات نوسازی بافت فرسوده محلات سیروس و بازار وابسته به مهندسان مشاور خودآوند، با رویکرد زندگی در بازار تاریخی تهران تبیین و اقدامات اولیه از طریق دبیرخانه جشنواره انجام و برنامه های اطلاع رسانی در این خصوص آغاز شد.

بر این اساس پس از ثبت نام اولیه تعداد حدود200 نفر از عکاسان حرفه ای و نیمه حرفه ای که جهت حضور در تورهای عکاسی اعلام آمادگی کرده بودند، برنامه ای با هدف بازدید، مستند سازی و آشنایی عکاسان با بافت و اماکن حائز ارزش تاریخی بازار تهران تدوین شد. در همین راستا طی جلساتی که بین کارشناسان دفتر خدمات نوسازی بافت فرسوده محله سیروس و بازار با کارشناسان دبیرخانه جشنواره تشکیل شد مقرر شد تا دفتر نوسازی به عنوان میزبان و راهنمای تورها اقدامات لازم را صورت دهد. با اعلام این موضوع به سازمان نوسازی شهر تهران، شهرداری منطقه12، شهرداری ناحیه3 و سرای محله بازار و اعلام نظر آنان، برنامه زمان بندی تور تهیه و مسیرها و نقاط مورد بازدید مشخص و در نقشه بازار پیاده شد.
بر اساس تعداد افراد ثبت نام شده و برنامه پیش بینی شده، تعداد 6 تور در 5 روز و هر روز به مدت حدود 7 ساعت پیش بینی شد که البته به دلیل به تمدید زمان ثبت نام تا پایان دوره تور، این مقدار قابل تغییر و افزایش در نظر گرفته شد.
مستند سازی و عکاسی از بازار به دلیل ویژگیهای خاص معماری و تاریخی خود نیاز به نوعی آموزش عکاسی معماری به داوطلبان داشت. به همین علت جهت هدفمند نمودن این برنامه، با جناب آقای کاوه فرزانه از اساتید عکاسی و انجمن عکاسان میراث فرهنگی هماهنگی های لازم جهت برگزاری کارگاه های عملی آموزش عکاسی به همراه مباحث تئوری عکاسی معماری(نحوه نگاه و ثبت آثار معماری) انجام شد. از جمله شرایط شرکت و ثبت نام در این کارگاه ها، الزام شرکت در دومین جشنواره عکاسی بافت تاریخی «ته ران» و دارا بودن دوربین نیمه حرفه ای و حرفه ای بود.
محل برگزاری کارگاه ها نیز با هماهنگی جناب آقای صفری مدیر اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه3 و جناب آقای رضا رستگار مدیر سرای محله بازار، جهت در اختیار قراردادن سالن اجتماعات شهرداری ناحیه و سرای محله، در نظر گرفته شد. برنامه زمانی تور از روز دوشنبه 17آذر شروع و در طی روزهای سه شنبه 18آذر، چهارشنبه 19آذر، یکشنبه 23 آذر و دوشنبه 24آذر به مدت پنج روز برنامه ریزی شد.

برنامه اقدامات:
طبق برنامه زمان بندی شده، تور عکاسی از روز دوشنبه 17آذر با کارگاه عملی از حدود ساعت 9 صبح در سالن جلسات با حضور عکاسان حرفه ای و نیمه حرفه ای آغاز شد. در طی این دوره، هر روز پیش از بازدید میدانی، ابتدا استاد کاوه فرزانه به بحث عکاسی معماری و نکات مهم در عکاسی از معماری بناهای تاریخی به ویژه بازار تهران پرداخته، سپس از افراد حاضر پذیرایی شده و نیز نقشه های گردشگری میان آنان توزیع می شد. در ادامه با راهنمایی کارشناسان دفتر نوسازی گروه ها از نقاط پیش بینی شده و هماهنگ شده بازدید نموده و مستند سازی می کردند.
در مجموع تعداد 167 نفر در این برنامه شرکت نمودند. نقاط مورد بازدید در این برنامه شامل:
بازار سید اسماعیل، مسجد و مدرسه فیلسوف الدوله، امامزاده سید اسماعیل(ع)، بازار چهلتنان، بازار غریبان، بازار مسگرها، بازار کفاش ها، بازار بزرگ، سرای مستوفی، سرای نواب، تیمچه قیصریه، تیمچه امین اقدس، مسجد جامع تهران، تیمچه حاجب الدوله، بازار فرش باشی، بازار پاچنار، بازار عباس آباد، بازار دوازه نو، خانه هفت تن، سرای وهابیه، سرای حریری، کوچه¬کبابی ها، سرای روحانی قدیم، سرای پارسی، فیلخانه، دروازه محمدیه، بازار بین الحرمین، بازار پارچه فروش ها، بازار خیاط ها، بازار زید، چهار سوق بزرگ، چهار سوق کوچک، سرای جمهوری(ضل السلطان)، سرای حاج زمان،تیمچه ملاعلی کنی، حسینیه صدرالعلما، مسجد سید عزیزالله، سرای بوعلی، سبزه میدان، مسجد امام خمینی(ره)، قهوه خانه حاج علی درویش، کتابخانه ملک، سرای امیر، امامزاده سید ولی، مسجد خازن الملک، مسجد شیخ عبدالحسین نوری، مسجد آیت الله بهبهانی، خانه موزه شهید چمران، مسگرهای کوچه غفاری، بازار حضرتی، سرای حاج عباس، کلیسا طاطاووس و حمام مهدی خانی.
در پایان برنامه مقرر شد تا شرکت کنندگان عکس های خود را جهت شرکت در جشنواره ارسال نمایند.