بازارچه نایب السلطنه

بازارچه نایب السلطنه

بازارچه نایب‌السلطنه، میراثی گرانبها از تاریخ و فرهنگ تهران به عنوان یکی از قدیمی ترین بازارچه های محلی به‌جای مانده در محله تاریخی چاله میدان(سیروس) در تهران محسوب می شود، که درگذشته از سمت غرب با امتداد گذر حمام خانوم و کوچه افشارها به گذر سرپولک و راسته اصلی بازار منتهی می‌شده و از سمت شرق به دروازه دولاب و روستای دولاب و جاده منتهی به طبرستان یا گرگان و خراسان و مشهد ختم می‌شده است.

در اسفند ماه سال 1393 قرارداد اولیه طرح بهسازی بازارچه نایب السلطنه و گذرآل آقا جهت پروژه های محیطی محله سیروس از سوی سازمان نوسازی شهر تهران به دفتر خدمات نوسازی و تسهیلگری محله بازار و سیروس (مهندسان مشاور خودآوند) ابلاغ گردید.

طرح بهسازی بازارچه نایب السلطنه و گذر ال اقا با دنبال کردن اهداف کلان نظیر تاکید بر هویت تاریخی محدوده بازارچه نایب السلطنه، ارتقای کیفیت و سطح خدمات مدیریت شهری در محدوده طرح، حفظ و ارتقای ارزشهای فضایی گذر و همچنین ایجاد و افزایش حس تعلق در شهروندان، ارتقاء جاذبه های گردشگری محدوده و پیاده مداری کردن محور، کسب درآمد و بازگشت سرمایه به محور، ساماندهی جداره ها در قالب زیباسازی و خطوط و اجزای نما برنامه ریزی شده بود.

941220 nayeb map2 thumb                   941220 nayeb map1 thumb

با انجام بازدیدها و برداشت های میدانی و نیز مطالعات اسناد و مدارک تاریخی و مصاحبات افراد مطلع و سرشناس و همچنین بررسی پروژه های انجام شده قبلی بر روی محور از سمت سازمان میراث فرهنگی استان تهران و مطالعات جامع اسناد پشتیبان مراحل شناخت و آسیب شناسی محور صورت پذیرفت و در فواصل معین و جلسات مدیریتی به سازمان نوسازی و شهرسازی تهران و شهرداری منطقه 12 ارائه گردید.

در حال حاضر طراحی فاز اول بهسازی بازارچه نایب السلطنه و گذر آل آقا از سوی سازمان نوسازی شهر تهران و کمیته راهبری شهردای منطقه 12 مورد تائید قرار گرفته است. و مراحل بررسی هماهنگ کردن جهت تهیه طراحی فاز دو و اجرای محور آل آقا و بازارچه نایب السطنه در حال پیگیری است.

ا.کاویانی