950513 kamarband vardij• بازدید میدانی از روستای وردیج در حریم منطقه 22

برنامه بازدید از روستاهای موجود در حریم منطقه 22 شهرداری تهران در تاریخ 28/1/1395 با هماهنگی اداره کل محترم حریم و با حضور مدیرکل اداره حریم دکتر خانلری و نیز معاونين اداره كل، كارشناسان ارشد، مدير حراست اداره كل، مشاورين پروژه‌های اداره كل، مدير حريم منطقه، شوراياري روستا و دهيار روستا برگزار شد و در این راستا پروژه‌های عمرانی مورد بازدید قرار گرفته و جلسه هم‌اندیشی با اهالی و شورایاری و دهیاری روستای وردیج در حریم منطقه 22 شهر تهران برگزار گردید.