950513 kamarbandthumb

آخرین رویدادهای پروژه کمربند سبز حریم شهر تهران را در ادامه همین مطلب دنبال نمایید...

 

 

 

 

 

  

950513 kamarbandthumb

آخرین رویدادهای پروژه کمربند سبز حریم شهر تهران را در ادامه همین مطلب دنبال نمایید...

 

 

 

 

 

  

• تشکیل کمیته راهبری طرح کمربند سبز حریم شهر تهران

در تاریخ 05/03/1395 کمیته راهبری با ریاست مهندس آموزنده مدیرکل محترم اداره برنامه‌ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی مناطق حوزه معاونت معماری و شهرسازی برگزار شد و پس از ارائه نتایج مطالعات مشاور، طرح کمربند سبز در مرحله پایانی مورد تأیید قرار گرفت.

• هماهنگی و تعامل طرح کمربند سبز شهر تهران با محدوده‌های حفاظت‌شده و طبیعی

به‌ منظور تحقق‌پذیری محدوده‌ی کمربند سبز حریم شهر تهران جلسات هماهنگی و تعامل با سازمان حفاظت محیط‌زیست استان تهران و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در تاریخ 18/3/1395 برگزار شد. در این راستا همفکری و هم‌اندیشی‌های لازم در خصوص محدوده های تحت مدیریت نهاد های مربوطه صورت گرفت.

• ارزیابی طرح‌های پردیس کوهستانی و پردیس کوی فراز به منظور هماهنگی توسط طرح کمربند سبز حریم شهر تهران

با توجه به جامعیت طرح کمربند سبز حریم شهر تهران و قرار گرفتن طرح‌های پردیس کوهستانی و پردیس کوی فراز در پهنه پردیس‌های موضوعی نتایج طرح های مذکور از سوی مشاور کمربند سبز مورد ارزیابی قرار گرفت و گزارش مربوطه در تاریخ 29/4/1395 به اداره کل حریم ارسال گردید.

• پیش‌نویس لایحه طرح کمربند سبز حریم شهر تهران

با هماهنگی و برنامه‌ریزی اداره کل محترم حریم در حوزه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، پیش‌نویس لایحه طرح کمربند سبز حریم شهر تهران در تاریخ 2/5/1395 برای ارائه در صحن شورای شهر تهران توسط مهندسان مشاور خود آوند تدوین گردید.