941208 kamarband news 1کمربند سبز کلانشهرحریم شهر تهران، در نقش هاله تنفسی شهر و لبه ارتباط دهنده محدوده کلان شهر و حریم، در بهمن ماه 1393 به عنوان یکی از طرح های مهم و تاثیر گذار اداره کل حریم حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به مهندسان مشاور خودآوند ابلاغ گردید.

طرح کمربند سبز حریم شهر تهران اهداف کلانی نظیر حفاظت زیست محیطی، کنترل توسعه شهری، ارتقای ظرفیت های اکولوژیکی و اکوسیستم طبیعی، تامین سلامت و کیفیت زندگی اجتماعی در بستری خلاق، یکپارچه و انعطاف پذیر را در راس اهداف و رویکردهای خود قرار داده است.
به طور کلی طرح جاری در 3 بخش تدوین شده است که در غالب مطالعات جامع و اسناد پشتیبان، در فواصل معین به اداره کل حریم شهرداری تهران ارائه گردیده است.
از مهم ترین بخش های این طرح در بخش شناخت وضع موجود می توان به بازدید های میدانی، جلسات مدیریتی با اداره حریم، جلسات هماهنگی با مسئولین حریم مناطق 10 گانه دارای حریم شامل مناطق 1، 2، 4، 5، 13، 15، 18، 19، 20 و 22 گزارش حضور در همایش های مرتبط با حریم و نظرسنجی های صورت گرفته در آن اشاره داشت که در جریان این بازدید های میدانی و بررسی و تحلیل کامل شرایط و ویژگی های هر منطقه، خط و محدوده کمربند سبز شهر تهران طی جلسه مدیریتی با حضور معاونان مناطق 10 گانه شهرداری مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
دکتر حسین خانلری مدیر کل اداره کل حریم معاونت شهرسازی و معماری تهران در ارتباط با کمربند سبز این گونه بیان می دارد که در محدوده 1200 کیلومتر مربعی که تحت مراقبت و صیانت اداره کل حریم تهران است اجازه هیچ‌گونه ساخت‌و‌ساز داده نمی‌شود. وی در ادامه می افزاید که کمربند سبز شهر تهران باهدف کاهش آلودگی هوا و افزایش لطافت آن ایجاد می‌شود و مانع از توسعه محدوده شهر به سمت حریم پایتخت خواهد شد. کمربند سبز می‌تواند مکانی مناسب برای ایجاد کشاورزی شهری و ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری باشد.

در حال حاضر مرحله سوم مطالعات کمربند سبز حریم شهر تهران از سوی اداره کل حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مورد تایید قرار گرفته است که از مهم ترین بخش های آن می توان به تدوین و تهیه بسته های پیشنهادی و تعریف پروژه های موضعی با هدف تحقق پذیری اجرای کمربند سبز اشاره داشت.

ر. اسدی