کتاب نخستین پلازای شهر تهران

انتشار یک کتاب تازه در حوزه طراحی شهری

یک گام به سوی آفرینش فضای شهری پایدار

نخستین پلازای شهر تهران

این کتاب بر پایه تجربه گردآورندگان و نویسندگان آن، از طراحی نخستین پلازا در شهر تهران به نام میدان امام حسین تدوین شده و برتری پیاده در یک فضای شهری همگانی بر آشفتگی فضای فلکه ترافیکی تحت سلطه اتومبیل ها، شناسانده شده است.

کتاب در جستجوی هویت معماری ایران

کتاب "در جستجوی هویت معماری ایران: شناسنامه بنا های تاریخی گمشده استان اصفهان" با هدف اطلاع رسانی و شناخت هر چه بهتر آثار باستانی استان اصفهان و به همت مهندسان مشاور خودآوند گردآوری و منتشر گردید.

لینک کوتاه