نخ فروش (خرّاز) کهنسال بازار

از سال گذشته (1394 خورشیدی) پیگیر دست یابی به کسی بودم که گروهی از بازاریان بر این باور بودند که او کهن یادی از این کوی(محله) بازار می باشد.
در دالان سوم سرای حاج حسن مغازه تا اندازه ای کوچک به دو کار سرگرم بود:
1- فروش نخ (قرقره-دوک و ...)
2- سفارش و پیگیری وام برای نیازمندان

پهلوانی از دوستان پهلوان مهدی قصاب

dooste mahdi qasab

آقای حسین شیریان که سالها در محله سیروس و اکنون در محله امامزاده یحیی زندگی می کند. بسیاری از زورخانه ها و پهلوانان پیشین را می شناسد.

زورخانه هایی که اینک بسته شده اند یا کاربری آنها به گونه ای دیگر شده است.

کلیسای کهن ساخت و نو ویران! (گئورک مقدس)

george church tدر کوچه امیر مغفوری، بن بست کلیسا، سالهاست که کلیسایی در تهران ساخته شده و مسیحیان تهرانی برای نیایش به آنجا می روند و سالهاست که سازمان میراث فرهنگی، آن را به برنام (=عنوان) یادگار(=میراث) فرهنگی نوشته است. کلیسای گئورک مقدس در سال 1835 میلادی برابر با سال 1214 خورشیدی( 181 سال پیش) به بهره برداری رسیده است.

سینما تمدن - محله سیروس

cinema tamadonبخش شمال شرقی چهارراه مولوی، پیش از این سینمایی بوده است. از نخستین سینماهای تهران- در نتیجه شاید ایران- به نام سینما تمدن. نخستین فیلمهایی که نشان داده می شد بدون آوا و آهنگ بود که سینما یا فیلم صامت گفته می شد. کسی روی جای نمایش، جلو پرده می ایستاد با چوب بلندی در دست و بازگو می کرد. آنچه در فیلم باید گفته می شد...

چه جنبش سنجیده و زیبایی؛ سنگ فرش گذر معیّر

gozar moayer tسرانجام شهرداری پذیرفت که گذرها باید درست شوند. برای مردم آرامش و آسایش آورده شود، به گونه ای از پویش " موتورسیکلت" کاسته شود. رفت و آمد گذرندگان روان و بی دردسر یا کم دردسر شود. چه نیک و پسندیده همراه با اندیشه مهراز.
آنچه انجام شده کفسازی گذر معیّر یا همان کوچه ترخانی می باشد. برگزیدن گونه های سنگ و رنگ آن ها، جدا ساختن پیاده راه از سواره راه.

قهوه خانه اکبر بلنده (بازار_سید اسماعیل)

akbar bolandeh 1در گذر از بازار و دیدار چندمین باره از بارگاه "امامزاده غیبی" و "امامزاده ابراهیم" و فراهم آوری فرتور (عکس) از آنها- که "امامزاده غیبی" همچنان ناشناخته مانده به اندازه ای که گذرندگان از کوچه مرتضی نیک رخ ( این آرامگاه در نیمه های آن کوچه است) شناسایی از آن نداشتند و " امامزاده ابراهیم" که نوجوان 15-14 ساله ای بوده است (به گفته متولی آن) در گوشه ای از حیاط مسجد آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی- کوچه پاک نژاد از کوچه صرافها- بدون نشان ویژه ای، دور افتاده و جدا مانده است. متولی آن مسجد و اداره اوقاف هم بن زاد و تبارنامه ( شجره نامه) ای از آنها ندارد-گرچه دیگر امامزاده های بازار مانند امامزاده زید و امامزاده سید ولی و ... نیز بدون تبارنامه هستند.

لینک کوتاه