خیابان پانزده خرداد و گذر نایب

nayebشهرداری تهران به دنبال یک خردِ پسندیده، نمای فروشگاه های خیابان های خیام، 15 خرداد و مصطفی خمینی را با آجر و کاشی به گونه ای چشم نواز نوسازی نموده است.

پس از گفتگو با فروشگاهیان کوچه میرخلف زاده، آل آقا، گذر نایب و دنباله خیابان پانزده خرداد تا پل ری انجام چنین کاری را بسیار پسندیده دانستند و چند تنی که از توانایی ی مالی برخوردار بودند، گفتند اگر شهرداری بخواهد کمک های فروشگاهیان را داشته باشد خواستاریم که چنین کنیم. همچنین برای ساخت بام گذر نایب -آن چنان که از این پیش هم بوده است سازگاری و امید داشتند.

منش بازاریان (قسمت اول)

بازار تهران (مشاور خودآوند)در گشت های روزانه در کوی سیروس و گفتگو با مردمان دیرزیست و بازاریان دیرپای این کوی، با کسی وارد گفتگو شدم که بنا به گفته ی خودش، زاده کوچه حمام گلشن (بالاگر امروزی) بوده است و از کودکی همراه درس خواندن، پیشه وری در بازار را پذیرفته و پس از پایان یافتن دوران دبیرستان به کار در بازار و دنبال کار و راه پدر پرداخته است.

پهلوان مهدی قصاب (حاج مهدی کریمی)

mahdi ghasab

یکی از سر شناس ترین کسانِ بخش بازار و سیروس، که اینک به هیچ کجا وابستگی ندارد و سراسر ایران زمین هر کس با پهلوان و پهلوانی سر و کار دارد و یا گامی در زورخانه سرای آیینی پهلوانی گذاشته باشد او را به نیکی و نکویی می شناسند. حاج مهدی کریمی که پیشه گوشت فروشی داشته است - پهلوان مهدی قصاب می باشد. پیشوای پهلوانان ایران پس از اسلام حضرت علی(ع) بوده است و پهلوان مهدی قصاب به راستی تلاش بسیار داشته که چنان باشد.

گرمابه مهدیخانی و زورخانه هنر در بازار تهران

zoorkhane honarزورخانه هنر را جستجو می کردم که به گرمابه ای رسیدم. "گرمابه مهدیخانی" بدون نگاره (تابلو) و نشانگری تا جوینده را راه بنماید.

گرمابه هم آنک به کار بود. دارای دوش های تکی و همگانی. بهای آن نیز از 7000 تومان تا 8000 تومان برای یک کس بود. برای دوش های تکی 8000 تومان و برای همگانی 7000 تومان با کارگر کیسه کش و لنگ های آویخته در آفتاب، همچون روزگار دور... .

پهلوانی از تبار پیشینیان

golshanسوی شمال خیابان مولوی به سمت خاور، پس از کوچه ی پاسگاه سعدی (پیش از این، باشگاه سعدی) فروشگاه کالا های پلاستیکی خانگی هست که دارند، و گرداننده آن، پهلوانی است از پیشینیان. او کم و بیش تمام زورخانه های تهران را می شناسد و در بسیاری از آن ها کار کرده است.(1)

آقای اکبر زاده _ مردی از دوره پیشین

Hazratiدر پی شناساندن آقای اکبر زاده، بازرگان چای در بازار حضرتی از سوی آقای مهدی نیری بازرگان برنج در سرای دماوند _ خیابان مصطفی خمینی_ به دیدار ایشان رفتم.

آقای اکبر زاده بیش از 90 سال سن دارند. در مدرسه شریعت درس خوانده اند با چند تن دیگر هم که گفتگو کردم همه از مدرسه شریعت به نیکی یاد می کردند. مدیر آن آقایی با نام خانوادگی شریعت بودند. مدرسه ای نمونه بود که همه فارغ التحصیلان آنجا هم به درستی نمونه بودند. آقای اکبر زاده پدر دو فرزند شهید هستند. خودشان هم مدتها در جبهه ها به پدافندی از میهن پرداخته بودند.