بازدید از بافت تاریخی محله سنگلج

بازدید معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 12 به همراه شهردار ناحیه 3 (بازار) از بافت تاریخی محله سنگلج با همراهی کارشناسان دفتر خدمات نوسازی محله سنگلج وابسته به مهندسان مشاور خودآوند

تاریخ بازدید: 1395/10/01

 

لینک کوتاه