تور عکاسی در بافت تاریخی بازار بزرگ تهران

کارشناسان دفتر خدمات نوسازی محله بازار_سیروس وابسته به مهندسان مشاور خودآوند، علاقه مندان هنر عکاسی و بافت تاریخی در قلب بازار بزرگ تهران...

 

لینک کوتاه